Day: June 12, 2020

บริษัทสร้างบ้าน

บริษัทสร้างบ้าน แตกต่างจาก ผู้รับเหมาอย่างไร ?บริษัทสร้างบ้าน แตกต่างจาก ผู้รับเหมาอย่างไร ?

                สำหรับการสร้างบ้าน แน่นอนว่ามีวิธีมากมายหลายแบบในการสร้าง ทั้งการสร้างเอง การใช้บริการบริษัทสร้างบ้าน หรือแม้แต่การใช้บริการผู้รับเหมา  ซึ่งแต่ละแบบแน่นอนว่ามีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกัน วันนี้เราจะมาดูความแตกต่างของทั้งสองแบบกันว่าระหว่าง บริษัทสร้างบ้าน กับ ผู้รับเหมาแตกต่างกันอย่างไร สัญญาจ้าง                 ในส่วนแรกของบริษัทสร้างบ้าน นั้นจะมีสัญญาการจ้าง สัญญาการซื้อขายแบบชัดเจน แต่ในส่วนของการใช้บริการของ ผู้รับเหมานั้นส่วนมากจะเป็นการจัดจ้าง แบบปากเปล่ามากกว่า ซึ่งเราจะเห็นข่าวของผู้รับเหมาที่ทิ้งงานไปก็มีนั้นก็เพราะบางผู้รับเหมานั้นไม่มีการเซ็นสัญญาแบบชัดเจน การควบคุมงบ             สิ่งที่แตกต่างกันอย่างที่สองนั้นคือในเรื่องของการควบคุมงบ เพราะการควบคุมงบโดยบริษัทสร้างบ้าน นั้นจะง่ายกว่าการใช้บริการของผู้รับเหมาเพราะจะมีเอกสารยืนยันการสร้างตั้งแต่เริ่มงาน พร้อมกับค่ามใช้จ่ายทั้งหมด ในการสร้าง แต่หากเป็นผู้รับเหมา นั้นจะเป็นการซื้อวัสดุแบบรอบต่อรอบทำให้การควยคุมงบนั้นแตกต่างกัน  ซึ่งบางคนนั้นอาจจะใช้บริการผู้รับเหมา

Lifestyle