Day: November 11, 2020

4 ข้อที่ควรคำนึง ก่อนที่จะเริ่มตกแต่งบ้าน4 ข้อที่ควรคำนึง ก่อนที่จะเริ่มตกแต่งบ้าน

เชื่อว่าหลาย ๆ คนนั้น อาจจะมองว่าการออกแบบตกแต่งภายในบ้าน  นั้นอาจจะเป็นเรื่องของตัวเองคนเดียว หรือ ตกแต่งตามความชอบของตัวเองก็ได้ ซึ่งถ้าหากเราอยู่คนเดียวในเรื่องนี้เราสามารถคิดได้อย่างอิสระอย่างแน่นอน แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้พักอาศัยอยู่คนเดียว การออกแบบ ตกแต่ง ภายในบ้าน  อาจจะต้องถามความเห็นจากหลาย ๆ ส่วน ดังนั้นในบทความนี้เราอยากจะขอพูดถึง ….ข้อที่เราควรคำนึงก่อนที่จะเริ่มออกแบบ ตกแต่ง ภายในบ้าน  กันนะครับ มีผู้สูงอายุหรือไม่ อย่างแรกที่สำคัญเลยนั้นคือ ในการออกแบบ ตกแต่ง ภายในบ้าน นั้นเราจะต้องคิดถึงผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน ถ้าหากบ้านของเรามีผู้สูงอายุนั้นการออกแบบ และตกแต่งนั้นก็จะเป็นอีกแบบ ดังนั้นถ้าหากเราจะออกแบบตกแต่ง ภายในบ้าน 

Lifestyle