Lifestyle

ทาวน์เฮ้าส์และทาวน์โฮม เหมือนหรือต่างกันไฉน?

เคยสงสัยไหมครับว่า ตึกแถวหลายชั้น ที่ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านจัดสรรนั้นเรียกว่าอะไรกันแน่ระหว่าง “ทาวน์เฮ้าส์” และ “ทาวน์โฮม” หรือจริงๆ แล้วก็เรียกว่า “ตึกแถว” เหมือนกับที่ตั้งเรียงรายตามท้องถนนบริเวณชั้นในของเมืองใหญ่ๆ ที่จริง คำเหล่านี้มีที่มาและเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ครับ  คนที่อาศัยอยู่ในเมืองชั้นในที่รถราขวักไขว่ รวมถึงธุรกิจห้างร้านกระจายอยู่โดยทั่วไปนั้น คงจะสังเกตเห็นอาคารที่อยู่อาศัยประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “ตึกแถว” หรือ “บ้านแถว” ซึ่งเมื่อพูดถึงตึกแถวจะเห็นภาพทันทีว่าเป็นตึกที่ชั้นล่างเปิดธุรกิจชั้นบนอาจเป็นที่พักอาศัย หรือไม่ ก็เป็นอาคารเพื่อการธุรกิจทั้งชั้น อย่างไรก็ตามพอเลยพ้อเขตเมืองชั้นในหรือย่านธุรกิจแล้วจะเป็นเขตที่พักอาศัยหรือโซนสีเขียวในผังเมือง ก็ปรากฏตึกที่เรียงติดกันเหมือนกัน แต่อาจจะมีรั้วรอบขอบชิดและเป็นที่พักอาศัย ไม่ค่อยมีใครเปิดเป็นกิจการเหมือนในเมืองใหญ่มากนัก   ใช่ครับ ตึกแบบหลังนี้ผู้คนเรียกกันว่า

Continue Reading...