Lifestyle

บริษัทสร้างบ้าน แตกต่างจาก ผู้รับเหมาอย่างไร ?

                สำหรับการสร้างบ้าน แน่นอนว่ามีวิธีมากมายหลายแบบในการสร้าง ทั้งการสร้างเอง การใช้บริการบริษัทสร้างบ้าน หรือแม้แต่การใช้บริการผู้รับเหมา  ซึ่งแต่ละแบบแน่นอนว่ามีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกัน วันนี้เราจะมาดูความแตกต่างของทั้งสองแบบกันว่าระหว่าง บริษัทสร้างบ้าน กับ ผู้รับเหมาแตกต่างกันอย่างไร

สัญญาจ้าง

                ในส่วนแรกของบริษัทสร้างบ้าน นั้นจะมีสัญญาการจ้าง สัญญาการซื้อขายแบบชัดเจน แต่ในส่วนของการใช้บริการของ ผู้รับเหมานั้นส่วนมากจะเป็นการจัดจ้าง แบบปากเปล่ามากกว่า ซึ่งเราจะเห็นข่าวของผู้รับเหมาที่ทิ้งงานไปก็มีนั้นก็เพราะบางผู้รับเหมานั้นไม่มีการเซ็นสัญญาแบบชัดเจน

การควบคุมงบ

            สิ่งที่แตกต่างกันอย่างที่สองนั้นคือในเรื่องของการควบคุมงบ เพราะการควบคุมงบโดยบริษัทสร้างบ้าน นั้นจะง่ายกว่าการใช้บริการของผู้รับเหมาเพราะจะมีเอกสารยืนยันการสร้างตั้งแต่เริ่มงาน พร้อมกับค่ามใช้จ่ายทั้งหมด ในการสร้าง แต่หากเป็นผู้รับเหมา นั้นจะเป็นการซื้อวัสดุแบบรอบต่อรอบทำให้การควยคุมงบนั้นแตกต่างกัน  ซึ่งบางคนนั้นอาจจะใช้บริการผู้รับเหมา แต่ว่าคอยวิ่งหาวัสดุเองก็มี

ความเป็นกันเอง

                บางทีความเป็นกันเองของทั้งสองแบบอาจจะมีข้อดีกันคนละแบบกันก็ได้สำหรับบริษัทสร้างบ้าน นั้นความเป็นกันเองจะมีในรูปแบบความสัมพันธ์แค่ลูกค้ากับคนของบริษัท  ซึ่งแตกต่างจากผู้รับเหมาที่ไม่ต้องเกรงใจอะไรกันมาก ดีไม่ดีบางทีก็มีการชวนผู้รับเหมานั่งดื่มกันต่อหลังงานเสร็จก็มีนะครับ

เสี่ยงทิ้งงาน (ทั้งคู่)

            จริงอยู่ว่าเราอาจจะเคยได้ยินข่าวผู้รับเหมานั้นทิ้งงานก็มี แต่นั้นไม่ได้หมายความบริษัทสร้างบ้าน นั้นไม่ทิ้งงานนะครับ เพราะบริษัทสร้างบ้าน ที่ทิ้งงานก็มีไม่ต่างกันเลย ดังนั้นในเรื่องของการทิ้งงานเองก็มีความเสี่ยงด้วยกันทั้งคู่ จึงไม่นับเป็นของที่ต่างกันนะครับ เพราะความเสี่ยงมีด้วยกันทั้งคู่ด้วยเช่นกัน

                และนี้เองเป็นทั้งข้อที่แตกต่างและเหมือนกันของทั้งผู้รับเหมา และ บริษัทสร้างบ้าน เองก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้บริการแบบไหน แต่แน่นอนว่าทั้งสองแบบนั้นก็มีบริการดี ๆ อยู่มากมายนะครับ