Food

ความนิยมของขนมไทยในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ที่ยังอยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทย

ขนมไทยมีต้นตำรับมาจากท้าวทองกีบม้า หรือมารี กีมาร์ เดอ ปีนา (Marie Guimar de Pinha) ภรรยาของ เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน) ท้าวทองกีบม้าเป็นผู้ทำทองหยิบ ทองหยอดและฝอยทอง เพื่อต้อนรับคณะทูตจากฝรั่งเศส ในสมัยของพระนารายณ์มหาราช ขนมไทยที่ท้าวทองกีบม้าประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เหล่านี้ เป็นการปรับปรุงมาจากขนมของโปรตุเกส โดยน้ำวัตถุดิบของอยุธยามาใช้เป็นหลัก เช่น มะพร้าวและน้ำตาล ขนมที่ได้ออกมาจึงมีรสชาติดี เป็นเอกลักษณ์ เป็นที่ชื่นชอบของชาวอยุธยา ซึ่งขนมไทยของท้าวทองกีบม้า ได้รับการสืบทอดเรื่อยมา และยังได้รับความนิยมในปัจจุบันด้วยเช่นกัน

ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลด้านอาหารทั้งคาวหวานจากต่างประเทศมากมาย การเติบโตของเบเกอรี่ ขนมปังแบบตะวันตก หรือขนมญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมในไทยจนมีร้านขนมเหล่านี้เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง แล้วขนมไทยอยู่ตรงไหน? ยังคงได้รับความนิยมอยู่หรือไม่? จากคำถามเหล่านี้ สามารถตอบได้ว่าขนมไทยยังคงมีอิทธิพลอยู่ แม้ว่าขนมโบราณบางชนิดจะถูกลืมไปบ้าง แต่ก็ถือได้ว่าไม่ได้เลือนหายไปแต่อย่างใด ขนมไทยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาโดยตลอด และเป็นส่วนสำคัญในพิธีกรรมหรือเทศกาลของไทย อาทิ งานสงกรานต์ งานบุญ การอยู่คู่กับวิถีชีวิตและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมการรับประทานของไทยนี้ ทำให้ขนมไทยยังคงไม่ได้หายไปไหน

ขนมไทยยังคงได้รับความนิยมอยู่ก็จริง แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ก็ย่อมมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ขนมไทยแท้ในสูตรแบบโบราณมักหายากมากขึ้น คนรุ่นใหม่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขนมไทยให้หลากหลาย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขนมไทย อาทิ การนำมารับประทานร่วมกับชาหรือกาแฟ การใช้เป็นของว่างในรูปแบบที่คล้ายกับเบเกอรี่ของชาวตะวันตก การฟิวชั่นของขนมไทยและขนมต่างประเทศ หรือการปรับเปลี่ยนสูตรให้หวานน้อยลงเพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์รักสุขภาพของคนในยุคปัจจุบัน วิถีชีวิตของคนไทยเหล่านี้ย่อมทำให้วิถีการรับประทานนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย อาจจะสรุปได้ว่าการที่ขนมไทยของคงอยู่คู่กับใคนในประเทศเรื่อยมา และเป็นส่วนสำคัญที่แยกออกจากวัฒนธรรมไทยไม่ได้ ส่วนหนึ่งมาจากการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปในทุกยุคทุกสมัย เพื่อให้เข้ากับผู้คนในยุคนั้นๆ และในอนาคต ขนมไทยเหล่านี้อาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบอื่นๆ แต่แน่นอนว่ามันจะยังอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยและเป็นส่วนสำคัญในงานเทศกาล งานบุญ ของประเทศนี้ไปอีกนานแสนนาน